60 Minuta

Curri: Një numër i vogël dhunuesish dënohen me burg