60 Minuta

Problemet e pacientit kosovar gjatë vitit 2022