Arbëri

Të jetosh me zgjedhjen në mes të “trupit dhe turpit”

Avdyl Hoxha, historian dhe studiues i Kanunit të Lekë Dukagjinit
 

“Gruaja është shakull për me bajt” është vetëm një nga frazat që a përcaktojnë rolin riprodhues gruas shqiptare duke i treguar asaj se nuk ka të drejtë të vendos mbi trupin e saj. Normë kjo që në shoqërinë kosovare zë vend edhe sot e asaj dite sidomos kur flitet për seksualitetin e saj dhe të drejtës në abort. Pleqnarë pohojnë se kjo është qasje “me të meta” e Kanunit ndaj gruas e sociologët sugjerojnë se qasja e tillë nuk do të ndryshojë pas ndryshuar qasja ndaj trupit të gruas që vishet me turpin sa herë që ajo vendos vetë mbi të.

Leonora Aliu