Arbëri

Arsimi “Plak” i 2018-s

 

Sektorin e arsimit në Kosovë, edhe në vitin 2018, e kanë karakterizuar kritikat e shumta e, po ashtu, edhe dështimet.

Dështimi i vitit llogaritet të jetë përjashtimi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga Regjistrit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë EQAR, në muajin shkurt.