Arbëri

Gjatë vitit të kaluar në aksidentet në trafik kanë vdekur 128 persona

Foto: Koha
 

Gjatë vitit të kaluar janë identifikuar një numër i konsiderueshëm i kundërvajtësve, ku më poshtë paraqiten të dhënat statistikore të kundërvajtjeve të shqiptuara nga Policia e Kosovës.

Gjithsej numri i kundërvajtjeve në trafik ka qenë 400 mijë e 95, ndërkohë që numri i tiketave të shqiptuara që janë paraparë pikë negative për ngasësit e automjeteve janë gjithsej 16.500.