Arbëri

Prokuroria fajëson Gjykatat për parashkrimin e shumë lëndëve

Një aktakuzë për vjedhje të pyllit priti gati 4 vjet për t’u trajtuar.

E kur i erdhi radha për gjykim, asaj i kishte kaluar afati kohor i trajtimit nga gjykata, duke u parashkruar.