Arbëri

Një e treta e ekonomisë në informalitet

Foto: Driton Paçarada / Koha Ditore
 

Për gjashtë vjet vetëm për 1 për qind të Bruto Produktit Vendor (BPV) ka mundur të zbresë shkalla e ekonomisë joformale në Kosovë. Ajo mbetet akoma në mbi 30 për qind. E dhëna është prezantuar në draftin e Strategjisë kombëtare për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare, dokument që i referohet periudhës 2019-2023.

“Me gjithë reduktimin e masës së ekonomisë joformale prej 1 për qind të BPV-së krahasuar me nivelin e para 2013-s, fenomeni mbetet gjerësisht prezent në Kosovë”, thuhet në draftin e Strategjisë. “Vlerësime të ndryshme të bëra nga institucionet ndërkombëtare për hendekun flasin për një shifër afro 30 për qind e BPV-së”.