Arbëri

Pas ankesave dhe plotësimit të kushteve, UP-së i kthehen të akredituara 10 programe

 

2 programe iu patën tërhequr në janar të këtij viti Fakultetit të Bujqësisë, njëri në nivelin Bachelor e tjetri në Master.

Programi në Bachelor është rikthyer pasi u plotësuan kërkesat e Agjencisë Kosovare të Akreditimit dhe në procedurë është edhe programi i Masterit “Shkencat e Ushqimit”.