Arbëri

ZKA: Detyrimet e papaguara u rritën për 30 për qind, borxhet e pambledhura për 17 për qind

 

Tridhjetë për qind janë rritur vitin e kaluar detyrimet e papaguara të shtetit ndaj debitorëve. Rritje kanë shënuar edhe borxhet e pambledhura, për 17 për qind. Këto të dhëna janë përfshirë në raportin e auditimit për pasqyrat financiare në nivel vendi, të përpiluar së fundi nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA).

Bazuar në të dhënat e raportit, që i posedon “Koha Ditore”, këta parametra janë parë me shqetësim nga Auditori, i cili edhe i ka konsideruar si sfidë kryesore për stabilitetin financiar të shtetit.