Arbëri

MASHT-i thotë se gabimet në tekstet shkollore rishikohen tek vitin tjetër

Tekstet e reja shkollore të botuara me gabime teknike e përmbajtjesore, do të rishikohen vetëm pas një viti.

Pavarësisht reagimeve të mësimdhënësve, ky vit i ri shkollor do të zhvillohet me këto tekste.