Arbëri

Futja e lëndës së edukimit medial në shkolla do të mbronte fëmijët nga shpifjet

Ekspozimi i fëmijëve ndaj publikimeve të ndryshme të paverifikuara në media, mund të jetë edhe i dëmshëm për ta. E, për këtë problematikë, njohës të çështjeve mediale e shohin si të domosdoshme futjen e Edukimit Medial në arsimin fillor, si lëndë e obligueshme.

Sipas institutit EduMedia, futja e edukimit medial në arsimin fillor, është e domosdoshme ashtu që të parandalojë rrezikun që vjen nga këto publikime.