Arbëri

Konferencë në Prishtinë, diskutohen të drejtat e komunitetit LGBTI

Konferencë në Prishtinë, diskutohen të drejtat e komunitetit LGBTI

Ne ambientet e Hotelit Sirius në Prishtinë po mbahet konferenca me temën: “Legjislacioni: Mundësitë e shfrytëzuara dhe të humbura”.

Në këtë konferencë u reflektua puna e institucioneve që u morën me çështjet LGBTI gjatë vitit të kaluar. Kjo konferencë do të përqendrohet në tri çështje kryesore: Kodi Civil, Njohja e identitetit gjinor dhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Për të mbuluar këto tema, panelistët nga institucionet vendore përkatëse do të kenë mundësinë për të diskutuar dhe shpjeguar avokimin e të drejtave LGBTI në Kosovë, pasuar nga një diskutim i hapur me të gjithë pjesëmarrësit në konferencë.