Arbëri

Ankesat e afro 600 nëpunësve civilë ende pa përgjigje

Ankesat e afro 600 nëpunësve civilë ende pa përgjigje

Ankesat e 585 nëpunësve civilë për procedura konkurruese brenda shërbimit civil kanë mbetur të pashqyrtuara, për shkak se Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës është pa kuorum që nga dhjetori i vitit të kaluar.

Në KPMSHC kanë thënë se për mënyrën e trajtimit të ankesave të deponuara në kohën kur Këshilli është jofunksional do të vendosin anëtarët e rinj, përgjegjës për përzgjedhjen e të cilëve është Kuvendi i Kosovës.