Arbëri

Në sistemin qendror të evidencave penale janë regjistruar 250 mijë dënime

Në sistemin qendror të evidencave penale janë regjistruar 250 mijë dënime

Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues nga zyra e BE-së në Kosovë kanë vizituar sot Gjykatën Themelore në Prishtinë, me qëllim që të diskutohen zhvillimet dhe arritjet në operacionalizimin dhe digjitalizimin e bazës kombëtare të të dhënave të evidencës penale e zbatuar nga Sistemi qendror kombëtar i evidencës penale (NCCRS).

Me këtë rast u bë e ditur se regjistrimi i dënimeve penale në sistemin qendror të evidencës penale ka arritur numrin në 250 mijë dënime të regjistruara.