Arbëri

Hoxhaj me kabinet i çoi 106 mijë euro në aviobileta

Hoxhaj me kabinet i çoi 106 mijë euro në aviobileta

Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj, bashkë me stafin e tij 11-anëtarësh, i ka çuar 64 mijë euro në dreka brenda një periudhe prej dy vjetësh. Shumë më shumë se kaq, të 12-t kanë shpenzuar për aviobileta.

Mbështetur në pasqyrën e shpenzimeve që Zyra e Kryeministrit ia ka prezantuar “Kohës Ditore”, pas një kërkese të përsëritur për qasje në dokumente publike, Hoxhaj me kabinetin e tij ka harxhuar brenda gjysmëmandatit saktësisht 310 mijë euro.