Arbëri

USAID-i vlerëson progres në transparencën e gjykatave në Kosovë

USAID-i vlerëson progres në transparencën e gjykatave në Kosovë

Gjyqësori në Kosovë ka shënuar rritje të transparencës. Qytetarët përveç që mund të marrin pjesë në seanca, gjykatat publikojnë edhe aktgjykimet në faqet e tyre.

Zyrtarja për Demokraci dhe Qeverisje e USAID-it në Kosovë, Christina Davies, tha se gjyqësori sot është më transparent.