Arbëri

Apeli kthen në rigjykim rastin “Stenta1”

Foto: Koha/Ilustrim
 

Gjykata e Apelit e ka kthyer në rigjykim dhe rivendosje çështjen penale kundër të akuzuarve Ferid Agani dhe Gani Shabani, për rastin “Stenta1”.

Departamenti Special i Gjykatës së Apelit, thotë se i ka aprovuar ankesat e avokatëve mbrojtës të akuzuarve F.A. dhe G.Sh., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, PKR.nr.369/2016, të datës 24.04.2019. Aktgjykimi në fjalë është anuluar dhe çështja i është kthyer gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje.