Arbëri

Gjykata cakton masën e sigurisë për personin i cili kërcënoi prokuroren Drita Hajdari

Gjykata cakton masën e sigurisë për personin i cili kërcënoi prokuroren Drita Hajdari
 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit A.A. për shkak të veprës penale “Shtytje ne Vrasje”.

Gjykata ka marrë aktvendim dhe ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e paraburgimit kundër të pandehurit A.A dhe të njëjtit i ka caktuar masën ndalim për t’iu afruar personit të caktuar në kohëzgjatje prej 1 muaji, andaj obligohet i pandehuri A.A që të mos i afrohet të dëmtuarës - prokurores së PSRK-së D.H në distancën prej së paku 100 metra.