Arbëri

Asgjë nga premtimet për shtesa të fëmijëve në Kosovë

 

Në nëntor të viti 2018, Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën e harmonizuar nga grupet parlamentare për shtesat e fëmijëve, me të cilat parashihet që fëmijëve deri në moshën 16 vjeçare, çdo muaj t’u jepen nga 10 euro. Edhe pse ishte premtuar që ndarja e shtesave të fillojë gjatë vitit 2019, kjo nuk ndodhi.

Mentor Morina, nga zyra për Informim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha për Radio Kosovën se pasi është përpiluar koncept-dokumenti, pritet se cila do të jetë qasja e qeverisë së re ndaj këtij procesi.