Arbëri

Qorrolli: Neni 82.2 i Kushtetutës imponon zgjedhje të parakohshme

Qorrolli: Neni 82.2 i Kushtetutës imponon zgjedhje të parakohshme

Vigan Qorrolli, mësimdhënës në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ka shprehur bindjen se pas mocionit të mosbesimit kundër Qeverisë, nuk ka rrugë tjetër kushtetuese përpos shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme. Ai ka argumentuar se pika e dytë e nenit 82 të Kushtetutës, që i referohet situatës, nuk përbën dispozitë që e pajis kreun e shtetit me diskrecion.

“Kuvendi mund të shpërndahet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të Qeverisë”, është përmbajtja e nenit 82.2 të Kushtetutës.