Arbëri

Ministria e Shëndetësisë: Vendimi për transferim mjetesh nuk i prek pagat e specializantëve vullnetarë

Ministria e Shëndetësisë: Vendimi për transferim mjetesh nuk i prek pagat e specializantëve vullnetarë

Qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim për transferimin e mjeteve në shumë prej 820.000 euro nga nën-programi Aftësimi Specialistik dhe EVM me kod 90300 nga kategoria e shpenzimeve e subvencioneve dhe transferimin e tyre në nën-programin Shërbimet përkatëse farmaceutike me kod 71 300 euro në kategorinë e shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve për shfrytëzimin e tyre për luftimin e pandemisë Covid-19.

Mirëpo Ministria e Shëndetësisë ka informuar se transferimi i kërkuar nuk do t’i prekë pagat e specializantëve vullnetarë.