Arbëri

Shfuqizohet vendimi për lirimin nga TVSH-ja të importeve të grurit dhe miellit

Foto: Koha
 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), njofton se është shfuqizuar vendimi për lirimin e TVSH-së në importet e grurit dhe miellit.

“Të gjitha subjektet biznesore të cilat me Vendimin nr. 28/2020 të datës 23.03.2020 të Ministrit Financave dhe Transfereve, kanë përfituar lirim të përkohshëm nga pagesa e TVSH-së për importe të grurit dhe miellit, të dedikuara për prodhimin e bukës, i njëjti është shfuqizuar me vendimin e ri të Ministrit nr.28/2020-1 të datës 08.05.2020”, njofton ATK-së.