Arbëri

UNFPA-ja kërkon ndalimin e martesave nën moshën 18 vjeçare

 

Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara ka publikuar raportin e rregullt vjetor të popullsisë në botë, ku ngritë shqetësime të mëdha lidhur me të drejtat e grave.

UNFPA në Kosovë ndër të tjerash ka kërkuar që të ndalohen martesat nën moshën 18 vjeçare, për shkak të problemeve që ato sjellin sidomos për vajzat e reja, e që është një numër shqetësues sidomos te komuniteti rom në Kosovë.