Arbëri

OSHC vlerëson se Projekt-Kodi Civil i Kosovës shkel të drejtat e njeriut

OSHC vlerëson se Projekt-Kodi Civil i Kosovës shkel të drejtat e njeriut

Organizatat e shoqërisë civile, të nënshkruara në këtë deklaratë, konsiderojnë që Projekt-Kodi Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi civile) për personat LGBTI në Kosovë.

Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me ligj të veçantë.