Arbëri

Mehmeti: Kemi bërë zgjidhje më të mirë se shtyrja e kësteve

Mehmeti: Kemi bërë zgjidhje më të mirë se shtyrja e kësteve
 

Edhe pse komuniteti i biznesit dhe qytetarët në vazhdimësi kanë kërkuar shtyrjen e kësteve për kredi edhe për tre muaj, Banka Qendrore e Kosovës ka nxjerr një udhëzues për bankat komerciale që varësisht nga aftësia paguese e klientit të kenë mundësinë të bëjnë ri-programimin e kredive duke llogaritur edhe interesat.

Ndërsa Qeveria e Kosovës vazhdon të heshtë dhe të mos i përkrah bizneset në mbulimin e interesave.