Arbëri

“Ilirët” privatë të Lleshajt po e fusin në sherr me policitë

“Ilirët” privatë të Lleshajt po e fusin në sherr me policitë

Në fillim të muajit prill 2019 qeveria krijoi një strukturë të re policore, e cila do të operonte në treg si shoqëri tregtare për të ofruar shërbime me pagesë ndaj personave fizikë e juridikë, publikë dhe privatë; një strukturë tërësisht me kapital shtetëror që vepron si një kompani private.

Ndërkohë që janë privatizuar thuajse të gjitha shërbimet e tjera që kanë qenë publike, qeveria vendosi të krijojë një shoqëri publike për të ofruar shërbime private. Illyrian Guard hyri në treg në një kohë aspak të mirë për kompanitë private të sigurisë.