Arbëri

Gjetja e vendeve të punës në pandemi

Në Agjencinë e Punësimit ka shifra të larta të atyre që po kërkojnë punë. Vetëm për prill dhe maj kanë kërkuar punë mbi 67.000 persona. Ka ditë të shumta kur në regjistra të agjencisë hyjnë 3.000 aplikime në ditë, përderisa kërkesat e bizneseve kanë rënë në raport me vitet e kaluara.

Shpëtim Kalludra, drejtor divizioni në kuadër të Departamentit për Treg të Punës në Agjenci, thotë se bujqësia është ndër sektorët e rrallë me rritje të vogël të kërkesave për punëtorë.