Arbëri

Gratë viktima të dhunës në familje në Pejë qepën 13 mijë maska mbrojtëse

Një shtëpi në një lagje të Pejës e zakonshme në dukje dhe familjare nga jashtë, është qendër e strehimit të grave viktima të dhunës në familje, kryesisht të dhunës së ushtruar nga bashkëshortët.

Në këtë adresë konfidenciale, ato jo vetëm që gjejnë strehim pasi ikin prej grushteve të bashkëshortëve, por edhe u ofrohen trajtime psiko-sociale dhe kurse të ndryshme, nëpërmes të cilëve gjejnë vullnetin dhe motivin për jetë pasi të dalin nga aty.