Arbëri

Fjalimet e Hotit, Qeveria i prezanton si Platformë për dialogun

Fjalimet e Hotit, Qeveria i prezanton si Platformë për dialogun

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, i është referuar jo pak herë ekzistimit të një platforme për dialogun me Serbinë, por ajo nuk ekziston. Për këtë proces, Qeveria nuk ka asnjë dokument specifik të shkruar.

Kjo është evidentuar kur Qeveria është përgjigjur në një kërkesë për qasje në dokumente publike, të adresuar nga KOHA, më 27 korrik. Nëpërmjet saj kërkohej qasje në Platformën për dialogun me Serbinë, si dhe në çfarëdo dokumenti tjetër që lidhet me dialogun, të nxjerrë qoftë nga Qeveria, qoftë nga vetë kryeministri, që prej datës 3 qershor 2020, kur është zgjedhur përbërja e re e Ekzekutivit.