Arbëri

Zyra ligjore e kryeministrit kërkon ndryshime në udhëzimin për shkollim specialistik

Udhëzimi administrativ për shkollimin specialistik i Ministrisë së Shëndetësisë, sipas një opinioni të Zyrës ligjore të kryeministrit, është në kundërshtim me Ligjin për Shëndetësinë dhe Ligjin për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë.

Në këtë dokument të cilin e ka siguruar Koha thuhet se “Udhëzimi administrativ për shkollimin specialistik vitit 2017 nuk e ka trajtuar rolin që kanë odat e profesionistëve shëndetësorë dhe kompetencat e tyre që i kanë sipas Ligjit për Shëndetësinë”.