Arbëri

Zgjatet afati për paraqitjen e kërkesave për ristrukturim të kredive

Zgjatet afati për paraqitjen e kërkesave për ristrukturim të kredive
 

Banka Qendrore e Kosovës ka njoftuar se ka marrë vendim për zgjatjen e afatit deri më datë 30 shtator 2020 për paraqitjen e kërkesave për ristrukturim të kredive sipas Udhëzuesit për Ristrukturimin e Kredive për Shkak të COVID-19.

Afati i deritanishëm ka qenë data 31 gusht 2020.