Arbëri

Hoxha-Zhuja: Në 62 aktgjykime për vepra korruptive, vetëm në dy raste u shqiptua dënim plotësues

Nga 62 aktgjykime të analiza për periudhën qershor 2019-qëreshor 2020, vetëm në dy raste kemi pasur shqiptime të dënimeve plotësuese: njëri është rasti “Pronto”.

Përmes kësaj analize kemi dashur të përgëzojmë pjesën e ndryshimit të kodit të ri penal, që parasheh dënime plotësuese.