Arbëri

Sot nisi faza e dytë e procesit mësimor në shkolla

Sot nisi faza e dytë e procesit mësimor në shkolla

Sot nisi faza e dytë e procesit mësimor në shkolla.

Bankave shkollore iju kanë rikthyer edhe nxënësit e klasave 7, 8, 9, 11 dhe 12.