Arbëri

Kosova synon që sa më shpejt të kthehet në ENQA

Kosova synon që sa më shpejt të kthehet në ENQA

Drejtori i Agjencisë Kosovare të Akreditimit, Naim Gashi, ka thënë që synim i Kosovës është kthimi sa më i shpejtë në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), pas largimit të saj për shkak të ndërhyrjeve politike.

Në Express Intervistën në KTV, Gashi ka thënë se AKA-ja është duke bërë përpjekje që të përmbushë kriteret për kthim në ENQA. Një nga to është edhe pavarësia e plotë e AKA-së dhe mosndërhyrjet politike.