Arbëri

Tregtia e jashtme nën efektin e pandemisë, bien importet për 15.6 për qind në gusht

Tregtia e jashtme ka pësuar goditje të ndjeshme si pasojë e pandemisë Covid-19. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi për muajin gusht ka pësuar rënie prej -15.6 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Megjithatë, kjo rënie është më e vogël krahasuar me muajin prill, kur rënia ishte 34.4 për qind. Kjo rënie e importeve ndikon edhe në rënie të të hyrave buxhetore.

 

Tregtia e jashtme ka pësuar goditje të ndjeshme si pasojë e pandemisë Covid-19. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi për muajin gusht ka pësuar rënie prej -15.6 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Megjithatë, kjo rënie është më e vogël krahasuar me muajin prill, kur rënia ishte 34.4 për qind. Kjo rënie e importeve ndikon edhe në rënie të të hyrave buxhetore.

Por, për dallim nga importi, eksporti ka pasur një rritje prej 7.6 për qind. Kjo ka ndikuar që deficiti tregtar të jetë më i ulët për -18 për qind në muajin gusht, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Deficiti ishte 228.9 milionë euro, ndërsa vitin e kaluar ishte 279.9 milionë euro.