Arbëri

Perteshi: Shkaktarë që ndikuan në përhapjen e radikalizmit – ndjenja e përkatësisë e riislamizmi

Perteshi: Shkaktarë që ndikuan në përhapjen e radikalizmit – ndjenja e përkatësisë e riislamizmi
Foto: Koha / Arkiv

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka publikuar raportin “Indeksi Kosovar i Reziliencës – Ekstremizmi i Dhunshëm në Kosovë: Çfarë mund të mësojmë nga rezilienca në komunitet?”.

Skënder Perteshi, autor i raportit, tregoi shkaktarët që kanë ndikuar në përhapjen e radikalizmit.