Arbëri

‘Ndarja’ e komunitetit mysliman në Kosovë

‘Ndarja’ e komunitetit mysliman në Kosovë

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lirinë fetare, të cilin e ka miratuar Qeveria e Kosovës më 21 shtator të këtij viti, në parim është mirëpritur nga bashkësitë fetare, për shkak se ky projektligj synon të rregullojë statusin juridik të tyre. Por, përfshirja në projektligj e Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës (BTK) si bashkësi e gjashtë fetare, në radhën e bashkësive që përbëjnë trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit, ka ringjallur debatet dhe polemikat e hershme ndërmjet përfaqësuesve të kësaj bashkësie dhe të Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK).

Kjo e fundit, me kushtetutën e saj i konsideron tarikatet si pjesë e komunitetit mysliman dhe rrjedhimisht pjesë të Bashkësisë Islame të Kosovës. Futjen në projektligj të Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës, si të ndarë nga Bashkësia Islame e Kosovës po konsiderohet si ndërhyrje dhe shkelje në autonominë e BIK-ut.