Arbëri

Shkollat profesionale me mungesë tekstesh e punë praktike

Foto: Facebook

Nxënësit e shkollës profesionale “28 Nëntori” në Prishtinë, njësinë “Rrjetet gjeodezike” po e mësojnë nëpërmjet shënimeve. Në mungesë të teksteve për lëndën e gjeodezisë, profesori Enis Hoda ka marrë disa libra të fakulteteve dhe skripte të përpiluara nga mësimdhënësit për t’u shpjeguar nxënësve.

 

Nxënësit e shkollës profesionale “28 Nëntori” në Prishtinë, njësinë “Rrjetet gjeodezike” po e mësojnë nëpërmjet shënimeve. Në mungesë të teksteve për lëndën e gjeodezisë, profesori Enis Hoda ka marrë disa libra të fakulteteve dhe skripte të përpiluara nga mësimdhënësit për t’u shpjeguar nxënësve.

Ai tregon se përveç mungesës së teksteve, shkollat profesionale po ballafaqohen edhe me mungesë të kabineteve e pajisjeve për punë praktike.