Arbëri

Prindërit kërkojnë heqjen e librave për fëmijët 5-vjeçar

“Merr një laps dhe mbush me vija shkronja B”.

 

“Merr një laps dhe mbush me vija shkronja B”.

Kjo u kërkohet 5-vjeçarëve në njërin prej 3 librave të klasës përgatitore, edhe pse me planin e punës askund nuk përmendet që fëmijët duhet të shkruajnë.