Arbëri

Në tri vitet e ardhshme skemës pensionale në Shqipëri i shtohen 48 mijë anëtarë

 

Qëndrueshmëria e skemës së pensioneve në Shqipëri mbetet vulnerabël prej rritjes së shpejtë të numrit të pensionistëve dhe rënien e fuqisë punëtore si një furnizues i sigurt me kontribuues të rinjë në skemë.

Ministria e Financave e Shqipërisë përllogarit që për tre vitet në vijim 2021-2023, numri i përfituesve nga skema e pensioneve do të zgjerohet me 6.5 për qind.