Arbëri

Naftëtarët kundërshtojnë kompaninë e autorizuar nga MTI-ja për pastrimin e rezervuarëve

Kompania “Adriainspekt Kosova” është autorizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për pastrimin e rezervuarëve të derivateve të lëngëta të naftës.

 

Kompania “Adriainspekt Kosova” është autorizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për pastrimin e rezervuarëve të derivateve të lëngëta të naftës.

Me autorizimin e saj, secili subjekt ekonomik që aplikon për licencim duhet që t’i bashkëngjisë edhe dëshminë për pastrimin e rezervuarve, raporton KOHA.