Arbëri

Drejtuesit shkollave e shohin si të domosdoshëm angazhimin e psikologëve në shkolla

Foto: Koha / ilustrim

Ka dy vjet që gjimnazi “Xhevdet Doda” në Prishtinë nuk ka psikologë. Kjo shkollë, e cila ka afro 1.200 nxënës ka bërë kërkesë për angazhimin e një psikologu, por ende nuk i është realizuar kërkesa.

 

Ka dy vjet që gjimnazi “Xhevdet Doda” në Prishtinë nuk ka psikologë. Kjo shkollë, e cila ka afro 1.200 nxënës ka bërë kërkesë për angazhimin e një psikologu, por ende nuk i është realizuar kërkesa.

Drejtori Azem Jaha thotë se është e domosdoshme për shëndetin e nxënësve që sa më parë të kenë psikolog në shkollë.