Arbëri

Avokatët me ankesa për mosdefinimin e afateve ligjore në rregulloren e Speciales

Moscaktimi i afatit kohor brenda së cilit bëhet publike aktakuza është vetëm një nga zbrazëtirat e rregullores së Speciales në të cilën kanë hasur avokatët.

Sipas Rregullores së Procedurave dhe Provave para Dhomave të Specializuara, aktakuza bëhet publike jo më vonë sesa paraqitja fillestare e të akuzuarit para gjykatës.