Arbëri

QKRMT prezantoi raportin nga monitorimi i të drejtave të njeriut

 

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) mbajti online konferencën vjetore "Të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese 2019-2020”.

QKRMT prezantoi gjetjet dhe rekomandimet kryesore nga monitorimi i të drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe vlerësimin e menaxhimit ndër-institucional të COVID-19 në burgje.