Arbëri

Gjuetia pa një regjistër të mirëfilltë të numrit të llojeve të kafshëve të egra po rrezikon zhdukjen e tyre

Institucionet e Kosovës nuk kanë një regjistër të mirëfilltë të numrit të llojeve të kafshëve të egra që jetojnë në Kosovë. Por, përkundër kësaj, vlerësohet se gjuetia legale e ilegale është duke vazhduar. Kjo, nga aktivistë që merren me këtë fushë, po shihet si shkatërruese për specie të caktuara. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, gjuetia do të duhej të lejohej vetëm nëse do të kishte një studim të mirëfilltë për numrin e llojeve të ndryshme. E vitin e kaluar sezoni i gjuetisë ishte mbyllur me vendim të ministrit Besian Mustafa, me arsyetimin se ka zvogëlim të numrit të kafshëve të egra, derisa këtë vit Ministria e Bujqësisë nuk ka nxjerrë një vendim për hapje të sezonit, siç zakonisht ka bërë viteve të kaluara. Sivjet Ministria e Bujqësisë ende nuk ka nxjerrë një vendim për hapje të sezonit të gjuetisë. Por kjo nuk i ka penguar disa menaxherë të vendgjuetive që të shpallin të hapur sezonin. Një gjë e tillë ka ndodhur në Kamenicë, Malishevë e Suharekë.

 

Institucionet e Kosovës nuk kanë një regjistër të mirëfilltë të numrit të llojeve të kafshëve të egra që jetojnë në Kosovë. Por, përkundër kësaj, vlerësohet se gjuetia legale e ilegale është duke vazhduar. Kjo, nga aktivistë që merren me këtë fushë, po shihet si shkatërruese për specie të caktuara. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, gjuetia do të duhej të lejohej vetëm nëse do të kishte një studim të mirëfilltë për numrin e llojeve të ndryshme. E vitin e kaluar sezoni i gjuetisë ishte mbyllur me vendim të ministrit Besian Mustafa, me arsyetimin se ka zvogëlim të numrit të kafshëve të egra, derisa këtë vit Ministria e Bujqësisë nuk ka nxjerrë një vendim për hapje të sezonit, siç zakonisht ka bërë viteve të kaluara. Sivjet Ministria e Bujqësisë ende nuk ka nxjerrë një vendim për hapje të sezonit të gjuetisë. Por kjo nuk i ka penguar disa menaxherë të vendgjuetive që të shpallin të hapur sezonin. Një gjë e tillë ka ndodhur në Kamenicë, Malishevë e Suharekë.

Drejtori i kompanisë “Arborgrup”, që menaxhon vendgjuetinë në Kamenicë, Granit Berisha, ka thënë se vendimet e Ministrisë, për hapje dhe mbyllje të sezonit, janë shpallur të paligjshme nga gjykata.