Arbëri

Kompania ia sheh “sherrin” lirimit nga taksa, gjobitet nga Dogana

Vendimit për lirim nga pagesa e taksës doganore prej 10 për qind për pajisje të teknologjisë informative, i marrë afro 3 vjet më parë, ia pa “sherrin” kompania “Kosprod”. Edhe pse kodi tarifor me të cilin importonte “reseiveret” është liruar nga kjo taksë, Dogana e Kosovës e ka gjobitur e më pas i ka bërë edhe kallëzim penal me pretendimin për shmangie të taksës. I njëjti mall kishte hyrë disa herë pa paguar taksën dhe nuk ishte kontestuar nga Dogana.

 

Vendimit për lirim nga pagesa e taksës doganore prej 10 për qind për pajisje të teknologjisë informative, i marrë afro 3 vjet më parë, ia pa “sherrin” kompania “Kosprod”. Edhe pse kodi tarifor me të cilin importonte “reseiveret” është liruar nga kjo taksë, Dogana e Kosovës e ka gjobitur e më pas i ka bërë edhe kallëzim penal me pretendimin për shmangie të taksës. I njëjti mall kishte hyrë disa herë pa paguar taksën dhe nuk ishte kontestuar nga Dogana.

Megjithatë, kallëzimin penal të Doganës e ka hedhur poshtë Gjykata Themelore në Prishtinë. Sipas saj, thuhet se nuk ka prova se ka pasur shmangie të taksës dhe se nuk është vërejtur se i pandehuri, pronari i kompanisë, ka kryer vepër penale për të cilën ngarkohet, apo ndonjë vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.