Arbëri

Faturat për mbrojtjen e të akuzuarve nga Specialja mbahen të fshehta

Faturat për mbrojtjen e të akuzuarve nga Specialja mbahen të fshehta

Faturat që dëshmojnë lartësinë e pagesave për mbrojtjen e të akuzuarve aktualë dhe atyre potencialë nga Gjykata Speciale vazhdojnë të mbahen të fshehura nga Ministria e Drejtësisë.

 

Faturat që dëshmojnë lartësinë e pagesave për mbrojtjen e të akuzuarve aktualë dhe atyre potencialë nga Gjykata Speciale vazhdojnë të mbahen të fshehura nga Ministria e Drejtësisë.

Instituti i Kosovës për Drejtësi e ka quajtur të kundërligjshme fshehjen e shpenzimeve (IKD). Sipas IKD-së, qasja e Ministrisë për mbajtjen fshehtë të shpenzimeve nuk gjen bazë as në Ligjin për Mbrojtjen Juridike dhe Mbështetjen Financiare të Personave të Akuzuar e as në Ligjin për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë.