Arbëri

Kritika për respektim të Ligjit për Zgjedhje, jo edhe të atij për Barazi Gjinore

Përfaqësim jo të barabartë mes kandidatëve ka sërish në listat e partive politike. Për dallim nga burrat, më pak hapësirë u është dhënë grave për garën zgjedhore të 14 shkurtit.

 

Përfaqësim jo të barabartë mes kandidatëve ka sërish në listat e partive politike. Për dallim nga burrat, më pak hapësirë u është dhënë grave për garën zgjedhore të 14 shkurtit.

Duke u mbështetur në Ligjin për Zgjedhje, partitë politike kanë përmbushur kuotën e caktuar prej 30 për qind të përfshirjes së tyre. Por Ligji për Barazi Gjinore kërkon që përfaqësimi duhet të jetë i barabartë.