Arbëri

KQZ-ja realizoi transaksione pa procedura prokurimi

Transaksione të dyshimta financiare, të cilat nuk është arritur të konfirmohen ligjërisht as nga hetimi i Auditorit të Brendshëm, ka realizuar Komisioni Qendror Zgjedhor. Bëhet fjalë për dy aktivitete prokurimi - “Formularët zgjedhorë për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave Leposaviq, Zubin-Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut” dhe aktiviteti “Shtypja, kontrollimi, paketimi i Listave përfundimtare të votuesve, Listave komunale të votuesve dhe Listave preliminare të votuesve, për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në Leposaviq, Zubin-Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut”. Këto zgjedhje ishin mbajtur më datën 19 maj 2019.

 

Transaksione të dyshimta financiare, të cilat nuk është arritur të konfirmohen ligjërisht as nga hetimi i Auditorit të Brendshëm, ka realizuar Komisioni Qendror Zgjedhor. Bëhet fjalë për dy aktivitete prokurimi - “Formularët zgjedhorë për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave Leposaviq, Zubin-Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut” dhe aktiviteti “Shtypja, kontrollimi, paketimi i Listave përfundimtare të votuesve, Listave komunale të votuesve dhe Listave preliminare të votuesve, për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në Leposaviq, Zubin-Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut”. Këto zgjedhje ishin mbajtur më datën 19 maj 2019.

Pa përligjjen finale të procedurave dhe mungesën e kontratave, në shtypshkronjën “Dukagjini” ishte bërë printimi i materialeve zgjedhore. Kjo ndërmarrje për referencë ka pasur specifikat nga dosjet e tenderëve të dy aktiviteteve të anuluara më vonë. Arsyeja e anulimit të tenderit ka qenë pamundësia e prezantimit të vërtetimit tatimor të lëshuar nga ATK-ja.