Arbëri

MTI-ja shpërfill kërkesën e kryeministrit Hoti, injoron kundërshtimet e naftëtarëve

Fadil Berjani, kryetar i Shoqatës së Naftëtarëve: “Shoqata e Naftëtarëve nuk është kundër pigmentimit, por duhet të autorizohet Dogana, e jo grupe të caktuara të autorizohen. Nuk parashihet me ligj pigmentimi apo ngjyrosja dhe nuk ka të drejtë me Udhëzim Administrativ të autorizojë një kompani ose X person se dihet kush janë ata”

Prishtinë, 28 shkurt – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka shpërfillur kërkesën e kryeministrit në detyrë, Avdullah Hoti, për shfuqizimin e Udhëzimit Administrativ që parasheh krijimin e një monopoli të ri në tregun e naftës.

 

Prishtinë, 28 shkurt – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka shpërfillur kërkesën e kryeministrit në detyrë, Avdullah Hoti, për shfuqizimin e Udhëzimit Administrativ që parasheh krijimin e një monopoli të ri në tregun e naftës.

Kjo ministri ka krijuar një komision për ndryshimin e Udhëzimit për Kontrollin dhe Cilësinë e Karburanteve të Lëngëta të Naftës.